Event för dig inom hälsobranschen

Nya vägar till den bästa sjukvården

Digitaliseringen av vården gör det möjligt att lyfta kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet till en ny nivå. Akademiska sjukhuset tar nu ett helhetsgrepp med målet att skapa framtidens modell för sitt kvalitetsarbete.

Vårdarenan 2023

Vårdarenan sätter agendan och diskuterar vägen framåt för vården, med ambitionen att skapa nya tankar och idéer i korsningen mellan dem som verkar inom olika områden.

Vårdarenan Almedalen 2023

På Dagens Medicin Agendas mötesplats Vårdarenan Almedalen diskuterar vi lösningarna som ger hopp för framtidens hälso- och sjukvård. På agendan står bland annat jämlik vård, digitalisering, kompetensförsörjning och ledarskap.

Cancerdagen 2023

Cancerdagen diskuterar de utmaningar och prioriteringar som den svenska cancervården står inför och lyfter samtidigt de fantastiska möjligheter som erbjuds i spåren av de framsteg forskningen gör.

Guldpillret 2023

Har ni gjort något riktigt bra för att förbättra patienternas läkemedelsbehandling? Då finns chansen att vinna Guldpillret 2023 och 100 000 kronor i belöning. Nomineringen är öppen redan nu!

Smarta Sjukhus 2023

Hur skapar vi vårdbyggnader och vårdmiljöer som fortfarande är moderna när de är färdigbyggda? Vilka nya tekniska lösningar kommer att behövas i framtiden? Detta och mycket mer på Dagens Medicin Agendas konferens Smarta Sjukhus.